Tjänster Privat

SAMTALSBEHANDLING & SAMTALSSTÖD


Dagligen träffar jag människor som lider av stress, oro, ångest, sömn-

svårigheter, depressioner eller dålig självkänsla. Även om de har olika problem så har de en sak gemensamt, de vet att de kan må bättre, men behöver hjälp och kraft att nå dit. Genom samtalsbehandling enligt kognitiv beteendeterapi (KBT) hjälper jag dig till ett bättre välbefinnande.

 

Tillsammans arbetar vi med att förändra de tankemönster och beteenden som håller kvar och förvärrar problemen. Samtalen utformas efter ditt behov av reflektion, bearbetning och förändring. I början av kontakten formuleras inriktning och mål för samtalen. Syftet med samtalen kan vara att bearbeta och få redskap till att hantera det som för dig är ett problem.

 

Jag ger även stödsamtal till dig som går igenom en livskris, där vi jobbar med att skapa mål och strategier för att klara av och komma ur krisen.

 

Får du förhinder, vänligen meddela mig 24 timmar innan inbokad tid, annars debiteras du för uteblivet besök.

 

För mer information om privatsamtalsbehandling ochsamtalsstöd, maila maria@framstegKBT.se