Sömnskolan

SÖMNPROBLEM?


Jag har lång efarenhet av att hjälpa människor till att få en bättre sömn. Du har möjlighet att få enskild behandling.

 

Vill du ta tag i dina problem nu så hjälper jag dig med detta i ENSKILD BEHANDLING enl KBT. Du kommer att få verktyg för att kunna hantera oro och tankar för att kunna sova bättre, samt kunskap om god sömnhygien. Anmälan gör du till maria@framstegkbt.se, där du anger namn, telefonnummer samt vilket företag som står för betalningen eller ring 070-856 55 77, så får du veta mer.