Om Mig

OM MIG

 

FRAMSTEG - KBT drivs av mig, Maria Rundquist. Jag har en lång och bred erfarenhet av att underlätta förändringar, hitta nya vinklar, strategier och lösningar tillsammans med mina klienter, chefer och arbets-

grupper i olika organisationer. Ni får en konsult som är kompetent, lyhörd och engagerad. Med ett konsultativt förhållningssätt hjälper jag företag och organisationer med den psykosociala arbetsmiljön. Detta kan ske på individ-, grupp- eller organisationsnivå. Min teoretiska grund i organisationsarbete är framförallt det systemiska förhållningssättet.


Min yrkesbana har genomsyrats av att hjälpa människor i olika slag av förändringar. Jag började arbeta som HR-specialist inom kommun och landsting. Här var mina områden rekrytering, förhandlingar, arbetsrättsliga frågor samt yrkesrehabilitering. Efter 17 spännande år bytte jag bana och sedan 1994 har jag arbetat som beteendevetare inom företagshälsovård.


Jag är utbildad socionom med en grundläggande psykoterapiutbildning i kognitiv beteendeterapi, KBT (motsv tidigare steg 1-utb) vid www.Psykologpartners.se i Göteborg. Jag har även 20p vidareutbildning inom samtalsmetodik samt 1 års studier i organisationspsykologi med inriktning systemteori. Under mitt arbetsliv har jag utbildat mig inom flera områden som konflikt- och krishantering samt behandling av sömnproblem.

Framsteg-KBT