Sömnskolan

SÖMNPROBLEM?

 

Jag har lång efarenhet av att hjälpa människor till att få en bättre sömn. Du har möjlighet att få enskild behandling eller delta i vår sömnskola.

Vill du ta tag i dina problem nu så hjälper jag dig med detta i ENSKILD BEHANDLING enl KBT. Du kommer att få verktyg för att kunna hantera oro och tankar för att kunna sova bättre, samt kunskap om god sömnhygien.

 

Vill du delta i SÖMNSKOLAN så startar nästa omgång under våren på tisdagar, kl 18-20, sammanlagt 6 tillfällen på Härdgatan 23, Varberg.Gruppen kommer att bestå av 7-8 personer. Mer information om innehållet får du när du anmäler dig. Du får kursmaterial, fika samt ett första bedömningssamtal innan kursen startar. Avbokning som görs efter att utbildningen har startat debiteras med hela kurskostnaden.

 

Anmälan gör du till maria@framstegkbt.se, där du anger namn, telefonnummer samt vilket företag som står för betalningen eller ring 070-856 55 77, så får du veta mer.

Copyright © Maria Rundquist